ENGLISH

Danh sách ủng hộ chương trình

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ

LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP KHOA VẬT LÝ

  

STT Tên tập thế, cá nhân Đơn vị Số tiền Ngày ủng hộ Ghi chú
1 Đoàn Minh Thủy Khoa Vật lý 2.000.000 6/11/2017  
2 Lê Viết Thông Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 24 2.000.000 9/11/2017  
3 Nguyễn Hướng Nam Giám đốc Cty Bảo hiểm PJICO Bình Định - Cựu sinh viên Khóa 9 15.000.000 13/11/2017  
4 Hoàng Nhật Hiếu Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 20 2.000.000 17/11/2017  
5 Nguyễn Thị Hồng Trang Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 23 2.000.000 17/11/2017  
6 Cty Tư vấn hệ thống điện SOC Cty Tư vấn hệ thống điện SOC 5.000.000 17/11/2017  
7 Lương Thế Dũng Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 2 2.050.000 20/11/2017  
8 Lý Thị Kim Cúc Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 24 1.000.000 20/11/2017  
9 Bùi Văn Hào, Lê Thị Ngọc Loan Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 21 2.000.000 20/11/2017  
10 Đặng Thị Thu My Cựu SV SP.Vật lý Khóa 33 500.000 20/11/2017  
11 Trần Kim Tuyến Cựu SV Khoa Vật lý Khóa 7 1.000.000 20/11/2017  
12 Hồ Xuân Vinh Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 26 1.000.000 20/11/2017  
13 Trần Văn Bảy Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 23 2.000.000 20/11/2017  
14 Phạm Duy Luân Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 8 2.000.000 20/11/2017  
15 Lớp Lý-KTCN Khóa 9 Cựu sinh viên 8.000.000 21/11/2017  
16 Nguyễn Xuân Tiến (1.000.000đ), Nguyễn Thị Lương, Lâm Thị Bích Trân, Phạm Thắng , Nguyễn Quang Hào, Lê Anh Thi, Hà Cát Châu (500.000đ) Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 26 4.000.000 27/11/2017  
17 Dương Diệp Thanh Hiền, Bùi Thanh Trang Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 31 1.000.000 27/11/2017  
18 Nguyễn Bá Phi Cựu SV Khóa 22 1.000.000 27/11/2017  
19 Trần Năm Trung Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 23 1.000.000 29/11/2017  
20 Lê Đức Toàn Cựu SV Khóa 26 1.000.000 4/12/2017  
21 Lớp Lý B - Khóa 23 Cựu sinh viên 5.000.000 4/12/2017  
22 Nguyễn Thị Xuân Huynh Giảng viên Khoa Vật lý 1.000.000 4/12/2017  
23 Nguyễn Ngọc Khoa Trường Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 23 1.000.000 4/12/2017  
24 Lớp Lý-KTCN - Khóa 14 Cựu SV Khóa 14 4.000.000 5/12/2017  
25 Nguyễn Tư Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 25 1.000.000 9/12/2017  
26 Nguyễn Thị Kim Cúc Cán bộ Khoa Vật lý 1.000.000 9/12/2017  
27 Ung Thị Huệ Cán bộ Khoa Vật lý 1.000.000 9/12/2017  
28 Nguyễn Ngọc Minh Giảng viên Khoa Vật lý 1.000.000 9/12/2017  
29 Nguyễn Văn Nghĩa Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 23 1.000.000 9/12/2017  
30 Nguyễn Minh Vương Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 23 1.000.000 9/12/2017  
31 Khoa Giáo dục tiểu học Khoa Giáo dục tiểu học 500.000 9/12/2017  
32 Lớp Lý-KTCN Khóa 16  Cựu sinh viên Khóa 16 đang công tác tại Quảng Ngãi 2.000.000 11/12/2017  
33 Nguyễn Thái Hà Cựu SV Khoa Lý-KTCN Khóa 22 5.000.000 11/12/2017  
34 Ngô Thị Hải Minh Cựu SV Khoa Lý-KTCN Khóa 18 1.000.000 11/12/2017  
35 Phòng Cơ sở Vật chất Phòng Cơ sở Vật chất 500.000 11/12/2017  
36 Phan Thanh Hải Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 22 2.000.000 11/12/2017  
37 Bùi Quang Bình Giảng viên Khoa Vật lý-Cựu SV Khóa 15 1.000.000 12/12/2017  
38 Lê Kim Chung Cán bộ Phòng Đào tạo Sau Đại học 500.000 12/12/2017  
39 Phòng Đào tạo Sau Đại học Phòng Đào tạo Sau Đại học 300.000 12/12/2017  
40 Lớp SP Lý – KTCN Khóa 5 Cựu SV Khóa 5 7.000.000 12/12/2017  
41 Lớp SP Lý - Khóa 23 Cựu SV Khóa 23 8.000.000 12/12/2017  
42 Võ Thanh Được Cựu SV Khóa 32 2.000.000 13/12/2017  
43 Nguyễn Thị Bích Liên Cựu SV Khóa 15 1.000.000 13/12/2017  
44 Khoa GDCT&QLNN Khoa GDCT&QLNN 1.000.000 14/12/2017  
45 Hồ Văn Phi – TP. QLKH&HTQT Cựu SV Khóa 11 1.000.000 13/12/2017  
46 Lớp Cao học Khóa 19 Học viên Cao học Khóa 19 5.000.000 14/12/2017  
47 Trường THCS&THPT Lê Lợi - Phan Thiết - Bình Thuận Cựu SV 5.000.000 15/12/2017  
48 Nguyễn Xuân Đại, Lê Thị Hồng Hải, Đào Thị Thu Hương, Nguyễn Hà Ngọc Dung Học viên cao học Khóa 20 2.000.000 15/12/2017  
49 Lớp Cao học Khóa 20 Học viên Cao học Khóa 20 5.000.000 15/12/2017  
50 Khoa Ngoại ngữ Khoa Ngoại ngữ 500.000 15/12/2017  
51 Lê Kim Toàn Cựu sinh viên Khóa 6 20.000.000 15/12/2017  
52 Phạm Thế Đăng Cựu SV Khóa 14 10.000.000 16/12/2017  
53 Trần Duy Hồng Cựu SV Khóa 14 3.000.000 16/12/2017  
54 Khoa GDTC&QP Khoa GDTC&QP 1.000.000 16/12/2017  
55 Lớp SP Lý - Khóa 2 Cựu sinh viên 10.000.000 16/12/2017  
56 Lớp SP Lý - Khóa 8 Cựu sinh viên 10.000.000 16/12/2017  
57 Trần Quốc Huyên   500.000 16/12/2017  
58 Nguyễn Thanh Hà Cựu sinh viên 500.000 16/12/2017  
59 Phòng Hành chính - Tổng hợp Phòng Hành chính - Tổng hợp 500.000 16/12/2017  
60 Phòng KHCN&HTQT Phòng KHCN&HTQT 300.000 16/12/2017  
61 P. Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   300.000 16/12/2017  
62 Phòng Thanh tra - Pháp chế Phòng Thanh tra - Pháp chế 400.000 16/12/2017  
63 Phòng Công đoàn Phòng Công đoàn 500.000 16/12/2017  
64 Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên 500.000 16/12/2017  
65 Hội Sinh viên Hội Sinh viên 500.000 16/12/2017  
66 Khoa Hóa Khoa Hóa 500.000 16/12/2017  
67 Khoa Sinh - KTNN Khoa Sinh - KTNN 500.000 16/12/2017  
68 Khoa Lịch sử Khoa Lịch sử 500.000 16/12/2017  
69 Khoa Địa lý - Địa chính Khoa Địa lý - Địa chính 500.000 16/12/2017  
70 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Khoa Kỹ thuật & Công nghệ 500.000 16/12/2017  
71 Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin 1.000.000 16/12/2017  
72 Khoa Kinh tế & Kế toán Khoa Kinh tế & Kế toán 1.000.000 16/12/2017  
73 Khoa TC-NH & QTKD Khoa TC-NH & QTKD 500.000 16/12/2017  
74 Khoa Tâm lý - Giáo dục và CTXH Khoa Tâm lý - Giáo dục và CTXH 500.000 16/12/2017  
75 Phòng Đào tạo & BDTX Phòng Đào tạo & BDTX 500.000 16/12/2017  
76 Viện NCƯD Khoa học & Công nghệ Viện NCƯD Khoa học & Công nghệ 500.000 16/12/2017  
77 Viện NCSP & Khoa học Giáo dục Viện NCSP & Khoa học Giáo dục 500.000 16/12/2017  
78 Đại diện Tổ Vật lý - Trường THPT Trần Cao Vân Đại diện Tổ Vật lý - Trường THPT Trần Cao Vân 1.000.000 16/12/2017  
79 Nguyễn Thái Bảo Khoa Kỹ thuật & Công nghệ 500.000 16/12/2017  
80 Trần Thanh Thái Phòng Hành chính - Tổng hợp 1.000.000 16/12/2017  
81 Trịnh Thị Thúy Hồng Khoa TC-NH & QTKD 500.000 16/12/2017  
82 Nguyễn Văn Khánh   500.000 16/12/2017  
83 Nguyễn Thị Ngọc Triển Cựu Giảng viên Khoa Vật lý 500.000 16/12/2017  
84 Bùi Huy Chương Phòng Đào tạo & BDTX 500.000 16/12/2017  
85 Lớp SP Lý - Khóa 6 Cựu sinh viên 5.000.000 16/12/2017  
86 Phan Quang Duy, Ngô Văn Tuấn, Mai Thành Lợi, Đặng Quang Danh, Nguyễn Lê Nguyên  Cựu sinh viên Lớp Vật lý học Khóa 24 2.500.000 16/12/2017  
87 Trịnh Nguyễn Yến Linh Lớp Cao học Khóa 20 500.000 16/12/2017  
88 Lê Thị Hải Thanh Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 22 500.000 16/12/2017  
89 Phạm Thanh Phong Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 10 1.000.000 16/12/2017  
90 Võ Thị Hưng Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 17 1.000.000 16/12/2017  
91 Nguyễn Thị Hoàng Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 15 1.000.000 16/12/2017  
92 Huỳnh Xuân Lâm Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 15 500.000 16/12/2017  
93 Huỳnh Vũ Quý  Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 15 1.000.000 16/12/2017  
94 Huỳnh Kim Đỉnh Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 15 500.000 16/12/2017  
95 Lớp SP Lý - Khóa 4 Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 4 10.000.000 16/12/2017  
96 Trần Đình Chương Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 15 2.000.000 16/12/2017  
97 Phan Tường Nhân Cựu Sinh viên Lớp Vật lý học Khóa 34 500.000 16/12/2017  
98 Nguyễn Quang Khánh Cựu Sinh viên Lớp SP Vật lý Khóa 36 500.000 16/12/2017  
99 Lớp Lý-KTCN Khóa 7 Cựu sinh viên 5.000.000 16/12/2017  
100 Trần Hữu Thị Quý  Cựu Sinh viên Lớp Lý Khóa 24 500.000 16/12/2017  
101 Nguyễn Phước Bình Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 20 500.000 16/12/2017  
102 Trần Ngọc Cẩm Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 5 500.000 16/12/2017  
103 Lớp Lý-KTCN Khóa 3 Cựu sinh viên 3.500.000 16/12/2017  
104 Lớp Lý-KTCN Khóa 13 Cựu sinh viên 5.000.000 16/12/2017  
105 Lớp Lý-KTCN Khóa 18 Cựu sinh viên 4.000.000 16/12/2017  
106 Lớp Lý-KTCN Khóa 18 Cựu sinh viên 1.000.000 16/12/2017  
107 Huỳnh Thị Hằng Châu Cựu Sinh viên Lớp KTCN Khóa 24 500.000 16/12/2017  
108 Lê Thị Thùy Nhung Cựu Sinh viên Lớp KTCN Khóa 24 500.000 16/12/2017  
109 Nguyễn Lê Ngọc Thái, Lê Minh Khôi, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Triển Vọng, Đỗ Phương Anh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lương Thu Sinh Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 20 2.000.000 16/12/2017  
110 Tạ Thị Kim Tuyến Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 16 2.000.000 16/12/2017  
111 Nguyễn Tú Oanh Cựu Sinh viên Lớp Điện tử Khóa 16 1.000.000 16/12/2017  
112 Hồ Nghĩa, Son, Hoành Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 19 1.500.000 16/12/2017  
113 Văn Thị Minh Trang Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 19 500.000 16/12/2017  
114 Nguyễn Thị Lệ Thanh Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 22 500.000 16/12/2017  
115 Võ Thị Hồng Thắm Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 28 300.000 16/12/2017  
116 Trần Thị Thảo Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
117 Nguyễn Mai Vũ Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
118 Đỗ Đại Duy Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
119 Phạm Ngọc Bình Minh Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
120 Lưu Thanh Thưởng Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
121 Nguyễn Hữu Duẫn Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
122 Nguyễn Bá An Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
123 Đào Xuân Hường Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
124 Lớp Lý-KTCN Khóa 10 Cựu Sinh viên Lớp Lý-KTCN Khóa 10 5.000.000 16/12/2017  
125 Nguyễn Tuấn Anh Cựu Sinh viên Lớp Vật lý học  Khóa 32 500.000 16/12/2017  
126 Nguyễn Văn Tưởng Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 21 500.000 16/12/2017  
127 Ngô Quốc Hưng Cựu Sinh viên Lớp SP Lý A  Khóa 20 500.000 16/12/2017  
128 Lớp Lý-KTCN Khóa 11 Cựu sinh viên 7.000.000 16/12/2017  
129 Nguyễn Đức Thọ Cựu Sinh viên Lớp KTCN Khóa 23 500.000 16/12/2017  
130 Lưu Thanh Hải Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 19 1.000.000 16/12/2017  
131 Trần Minh Hải Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 19 1.000.000 16/12/2017  
132 Lớp KTCN Khóa 12 Cựu sinh viên 4.000.000 16/12/2017  
133 Huỳnh Thanh Toàn Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 19 500.000 16/12/2017  
134 Võ Văn Tú Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 17 1.000.000 16/12/2017  
135 Lê Hồng Phong Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 5 1.000.000 16/12/2017  
136 Nguyễn Văn Giang Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 15 500.000 16/12/2017  
137 Nhóm Cao học Khóa 19 Học viên Cao học Khóa 19 3.000.000 16/12/2017  
138 Nguyễn Tấn Bảo Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 21 500.000 16/12/2017  
139 Đặng Thanh Tân Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 20 500.000 16/12/2017  
140 Trần Văn Linh Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 19 500.000 16/12/2017  
141 Hồ Tấn Sỹ Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 2 500.000 16/12/2017  
142 Dương Trọng Anh Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 17 1.000.000 16/12/2017  
143 Phạm Ngọc Thơ Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 17 1.000.000 16/12/2017  
144 Võ Thị Thúy Liễu Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 17 1.000.000 16/12/2017  
145 Trần Thị Mến Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 17 1.000.000 16/12/2017  
146 Nguyễn Bân Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 12 1.000.000 16/12/2017  
147 Lê Thị Ngọc Yến Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 12 1.000.000 16/12/2017  
148 Phạm Anh Tuấn Cựu Sinh viên Lớp KTCN  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
149 Lê Đình Tâm Cựu Sinh viên Lớp KTCN  Khóa 24 500.000 16/12/2017  
150 Lê Thị Cúc Cựu Sinh viên Lớp SP Lý B  Khóa 20 500.000 16/12/2017  
151 Lớp Lý-KTCN Khóa 25 Cựu sinh viên 5.000.000 16/12/2017  
152 Nguyễn Quang Khải Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 21 500.000 16/12/2017  
153 Nguyễn Khánh Toàn Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 21 500.000 16/12/2017  
154 Nguyễn Thanh Phong Cựu Sinh viên Lớp SP Lý  Khóa 19 500.000 16/12/2017  
155 Trần Thị Kim Nguyệt Cựu Sinh viên Lớp Vật lý học  Khóa 32 500.000 16/12/2017  
156 Nguyễn Văn Vinh Cựu Sinh viên Lớp SP Lý - KTCN Khóa 8 500.000 16/12/2017  
157 Lý Duy Nguyên Cựu Sinh viên Lớp SP Lý - KTCN Khóa 2 500.000 16/12/2017  
158 Bùi Tuấn Anh Cựu Sinh viên Lớp SP Lý - KTCN Khóa 19 500.000 16/12/2017