ENGLISH

Trưởng khoa Vật lý chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

 Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Trưởng khoa Vật đã gửi tặng các cán bộ nữ của khoa những  hoa tươi thắm để thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo khoa đối với chị em trong ngày ý nghĩa này.