ENGLISH

Lý lịch khoa học

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Test alt Họ và tên: Phan Thanh Hai
Năm sinh: 1980
Chức danh khoa học cao nhất: Tiến sỹ
Chuyên ngành: Khoa hoc bề mặt
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Tên cơ quan công tác Khoa Vật lý, Đại học Quy Nhơn
Địa chỉ cơ quan: 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhon
Điện thoại liên hệ:
Email: phanthanhhai@qnu.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Thời gian Cơ sở đào tạo Chuyên ngành Trình độ
1 09/2008-10/2012 University of Bonn,- Germany Khoa học bề bặt Tiến Sỹ
2 09/2005-11/2007 Đại học Bách khoa Hà Nội Vật lý kỹ thuật Thạc sỹ
3 09/1009-06/2003 Đại học Quy Nhơn Sư phạm Vật lý-KTCN Đại học

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

STT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ Chức vụ hành chính
1 09-2003-nay Khoa Vật lý-Đại học Quy Nhơn 170 An Dương Vương-TP. Quy Nhơn Giảng viên
2 11/2012-11/2013 Đại hoc Bonn, CHLB Đức TP. Bonn - CHLB Đức Nghiên cứu sau tiến sỹ
3 12/2013-nay Đại học Leuven TP. Leuven - Vương quốc Bỉ Nghiên cứu sau tiến sỹ

4. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU

4.1. Hướng nghiên cứu chính

1. Chế tạo và đặc trưng tính chất của màng mỏng hai chiều tự sắp xếp (self-assembled 2D thinfilms)- - - 2. Biến tính bề mặt graphene và các vật liệu hai chiều tiên tiến ứng dụng trong transitor hiệu ứng trường (FET)- - - 3. Bảo vệ bề mặt vật liệu

4.2. Hướng dẫn NCS/cao học/đại học/NCKH SV (liệt kê trong năm năm gần nhất)

STT Tên học viên/sinh viên Tên đề tài luận văn/luận án Bậc học Năm bảo vệ

4.3. Danh sách các đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện

STT Tên đề tài/dự án Cơ quan cấp kinh phí Thời gian thực hiện Vai trò
1 In situ characterization of self-assembled organic layers on anion modifiedmetl/electrolyte interfaces Đại học Bonn - CHLB Đức 2012 Thành viên nghiên cứu chủ chốt
2 Self-assembled organic layers at metal/electrolyteinterfaces Đại học Bonn - CHLB Đức 2013 Thành viên nghiên cứu chủ chốt
3 NANOGRAPH@SLI Hội đồng nghiên cứu Châu Âu 2013-2018 Thành viên nghiên cứu chủ chốt

4.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố

STT Tên tác giả Tên sản phẩm Tên tạp chí (Hội nghị), nhà xuất bản (Nơi cấp), năm, tập, trang đầu – trang cuối ISSN Ghi chú
1 Thanh Hai Phan* and Klaus Wandelt Self-assembly of metal free porphyrin layers at copper-electrolyte interfaces:Dependence on substrate symmetry Surface Science, 607, 82-91 (2013) 0039-6028 ISI
2 Thanh Hai Phan* and Klaus Wandelt Molecular self-assembly at metal – electrolyte interfaces Int. J. Mol. Sci. 14(3), 4498-4524 (2013) 1422-0067 ISI
3 Thanh Hai Phan,* Stephan Breuer, Uwe Hahn, Duc Thanh Pham,Tomás Torres and Klaus Wandelt Unusual Demetalation and Ordered Adsorption of a Pyridine-Appended Zinc Phthalocyanine at Metal–Electrolyte Interfaces Studied b Physical Chenistry C, 118, 457−467 (2014) 1932-7447 ISI
4 Thanh Hai Phan* and Klaus Wandelt Molecular ordering at electrified interfaces: Template and potential effects Beilstein J. Org. Chem. 10, 2243–2254 (2014) 1860-5397 ISI
5 Thanh Hai Phan* and Klaus Wandelt Potential dependence of self-assembled porphyrin layers on a Cu(111) electrode surface: In-situ STM study Surface Science, 631, 207 (2015) 0039-6028 ISI
6 Thanh Hai Phan* and Klaus Wandelt Redox-activity and self-organization of iron-porphyrin monolayers at a copper/electrolyte interface J. Chem. Phys. 142, 101917 (2015) 0021-9606 ISI
7 John Greenwood and Thanh Hai Phan et al. Covalent Modification of Graphene and Graphite Using Diazonium Chemistry: Tunable Grafting and Nanomanipulation ACS Nano 9, 5520 (2015) 1936-0851 ISI
8 Jeroen Sniekers, Ken Verguts, Neil R. Brooks, Stijn Schaltin, Thanh Hai Phan, Thi Mien Trung Huynh, Luc Van Meervelt, Steven De Feyter, Jin Won Seo, Jan Fransaer, and Koe Binnemans Liquid Nickel Salts: Synthesis, Crystal Structure Determination and Electrochemical Synthesis of Nickel Nanoparticles Chem. Eur. J., 21, 1-12 (2015) 0947-6539 ISI
9 Ana M Bragança, John Greenwood, Oleksandr Ivasenko, Thanh Hai Phan, Steven De Feyter The impact of grafted surface defects and their controlled removal on supramolecular self-assembly Chemical Science, 2016 2041-6520 ISI
10 Thi Mien Trung Huynh, Thanh Hai Phan, Oleksandr Ivasenko, Stijn Mertens, Steven De Feyter Nanoconfined self-assembly on a grafted graphitic surface under electrochemical control Nanoscale, 2017 2040-3372 ISI
11 Li Zhi, Van Gorp Hans, Walke Peter, Thanh Hai Phan, Fujita Yasuhiko, Greenwood John, Ivasenko Oleksandr, Tahara Kazukuni, Tobe Yoshito, Uji-i Hiroshi, Mertens Stijn, De Feyter Steven Area-Selective Passivation of sp2 Carbon Surfaces by Supramolecular Self-Assembly Nanoscale (accepted) 2040-3372 SCI

5. HỢP TÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Institute of Physical and Theoretical Chemistry - Bonn University, Germany- - - 2. Chemistry Department - KU Leuven, Belgium- - - 3. Institute for Surface and Nanoanalytics -Johannes Kepler University , Austria- - - 4. Department of Chemistry and Biochemistry - Bern University, Switzerland

6. SÁCH, GIÁO TRÌNH

7. KHÁC

Phản biện cho một số tạp chí khoa học quốc tế: Langmuir, International Journal of Molecular Science, Journal of American Chemical Society, Physical Chemistry-Chemical Physics, Angewandte Chemie, Chemical Communications.

seo teknikleri wordpress ücretsiz tema istanbul sexs shop hacklink e sigara sexs shop
bostancı escort pendik escort kurtköy escort etiler escort şirinevler escort ankara escort ankara escort bayan escort ankara beylikdüzü escort avcılar escort ankara escort bayan