ENGLISH

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Khoa Vật  hiện đang liên kết đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học tại các trường: Cao đẳng phạm Kontum Cao đẳng phạm ĐăkLăk.

Chuyên ngành đào tạo: Ngành  phạm Vật .