ENGLISH

 
238
233
231
230
229
228
225
224
220
212
208
204
200
198
196
194
190
174
kvatly gửi vào T4, 04/27/2016 - 08:25
kvatly gửi vào T3, 04/26/2016 - 15:03
            Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPhO) được tổ chức hàng năm nhằm mục đích động viên, thúc đẩy phong
kvatly gửi vào T5, 04/14/2016 - 08:04
          Khoa Vật lý tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề năm 2016 (Seminar), cụ thể như sau:
kvatly gửi vào T4, 03/30/2016 - 09:17
Khoa Vật lý tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề năm 2016 (Seminar), cụ thể như sau:
kvatly gửi vào T3, 03/29/2016 - 15:26
 Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Trưởng khoa Vật lý đã gửi tặng các cán bộ nữ của khoa những bó
kvatly gửi vào T2, 03/28/2016 - 14:51

Trang

kvatly gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:13
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ NHẬN XÉT KHÓA LUẬN [1] [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/Quy%20dinh%20ve%20hinh%20thuc%20khoa%20luan%20va%20nhan%20xet.rar
kvatly gửi vào T5, 05/19/2016 - 02:10
LỊCH THI KỲ THI CHÍNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 [1]     [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/LICH%20THI%20HOC%20KY%20II%2015-16_1-thu.xlsm
kvatly gửi vào T5, 04/28/2016 - 10:44

Trang