ENGLISH

 
250
238
233
231
230
229
228
225
224
220
212
208
204
200
198
196
194
190
174
kvatly gửi vào T4, 05/25/2016 - 04:07
THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ CHO KHOA:* TRƯỚC NGÀY 01/6/2016*
kvatly gửi vào T2, 05/23/2016 - 05:07
*CÁC BIỂU MẪU THI THĂNG HẠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH* *DOWNLOAD TẠI ĐÂY  [1]* [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/PHU%20LUC%20THI%20THANG%20HANG.rar
kvatly gửi vào T5, 05/19/2016 - 02:29
MẪU KÊ KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC [1]   [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/MAUTOMTATTHANHTICH%20KYNIEMCHUONG2016.docx
kvatly gửi vào T5, 04/28/2016 - 08:15
kvatly gửi vào T4, 04/27/2016 - 08:25
kvatly gửi vào T3, 04/26/2016 - 15:03
            Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (SPhO) được tổ chức hàng năm nhằm mục đích động viên, thúc đẩy phong

Trang

kvatly gửi vào T5, 06/02/2016 - 10:46
kvatly gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:13
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ NHẬN XÉT KHÓA LUẬN [1] [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/Quy%20dinh%20ve%20hinh%20thuc%20khoa%20luan%20va%20nhan%20xet.rar
kvatly gửi vào T5, 05/19/2016 - 02:10
LỊCH THI KỲ THI CHÍNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 [1]     [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/LICH%20THI%20HOC%20KY%20II%2015-16_1-thu.xlsm

Trang