LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA VẬT LÝ

17/11/2017

Khoa Vật lý thuộc Trường Đại học Quy Nhơn là một trong 5 khoa đầu tiên được thành lập theo Quyết định số 1842/QĐ ngày 21 tháng 12 năm  1977 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với ngày thành lập Trường Đại học Quy Nhơn.

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • web@qnu.edu.vn
  • (84-56) 3846156; Fax: (84-56) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

mạng xã hội

Top